Excuuskaart ...

Vast in eigen spoor
Eén van de kinderen was onbeleefd. Ik eiste excuses. Hij weigerde en ging stampvoetend naar zijn kamer. Later op de avond kwam hij naar mij toe en zei dat hij er zo ook niks aan vond. 'Ik voelde mij machteloos', zei hij.

Kortom, hij nam initiatief, verwoordde wat het met hem had gedaan, wat er verkeerd was gegaan en dat hij ervan baalde. En wat zei zijn vader.... “Bied je excuses aan!’. De jongen had inhoudelijk en op gevoelsniveau gereflecteerd en was naar mij toegekomen. Zijn vader daarentegen zat gevangen in zijn eigen spoor, niet in staat op een ander niveau te kunnen luisteren en te ontvangen….!

Excuses aanbieden effectief?

Je neemt je verantwoordelijkheid voor de relatie, je aanvaardt je aandeel in wat niet goed ging en zorgt dat de gevoelens van de ander erkend worden. Vormvrij: je kunt het zeggen en schrijven. Elkaar zien heeft het voordeel dat ook 'non verbale communicatie' toegevoegde waarde kan bieden. Je kunt erom vragen maar je kunt het ook aanbieden. Het liefst je excuses zsm maken. Beter laat dan nooit mits deze gemeend zijn. Het vergt moed. Met respect geef je aan de relatie te willen behouden. Het creëert ruimte opdat de ander weer kan instappen. Een conflict groeit niet verder en/of wordt voorkomen. Aangeven wat het leereffect is en de concrete vervolgstappen duidelijk communiceren is niet alleen belangrijk voor jezelf maar o zo belangrijk voor de ander. Wat ga je anders doen, hoe ga je het anders doen en hoe kan de ander het controleren? Excuses aanbieden is een eerste stap.

Makkelijk voor CEO's?

Steve Jobs ontkende eerst het technische mankement aan de iPhone 4 en bood later excuses aan en een gratis beschermhoesje voor de bestaande gebruikers. De CEO van BP, het bedrijf dat de olieramp in de Golf van Mexico had veroorzaakt, bood na grote druk zijn verontschuldigingen aan en trad uiteindelijk ook af. Een CEO handelt niet alleen als individu maar representeert ook het bedrijf en de medewerkers. De angst voor claims, het behouden van een goede reputatie, timing ... eenvoudig?

Excuuskaart Overheid ‘In vijf stappen naar een excuus’

De Nationale ombudsman heeft in februari dit jaar voor overheidsorganisaties een excuuskaart ontwikkeld. ‘In vijf stappen naar een goed excuus van de overheid.’: 1e Erken en geef uitleg 2e Bevraag en toon inzicht 3e Kies de passende reactie 4e Kies het juiste moment 5e Benut het leereffect. Aangevoerd wordt dat het aanbieden en aanvaarden van excuus helpt bij het herstel van contact, het voorkomen van claimgedrag en het gevoel van eigenwaarde. Een mooi voorbeeld wordt gegeven dat bij het geven van een excuus niet noodzakelijkerwijs het woord excuus of sorry moet bevatten. In plaats van ‘Sorry hoor. Iedereen maakt wel eens een foutje.’ de variant ‘Ik erken dat ik onvoldoende aandacht aan uw vraag heb besteed en niet goed heb gezien waar het u werkelijk om ging. Dat wil ik rechtzetten.’ Hoe maak jij je excuses? Is er nog iemand over aan wie jij ze zou willen aanbieden? Klik hier voor meer informatie mbt excuuskaart

Excuuskaart ...
© Alle rechten voorbehouden.
1
0
1